VVD: 'Molen Windlust in Burum moet op monumentenlijst blijven'

VVD, PvdA en CDA zijn het niet eens met de beslissing van minister Bussemaker (Cultuur) dat de afgebrande en weer opgebouwde molen in Burum niet langer op de Rijksmonumentenlijst te plaatsen. De Kamerleden Rutte (VVD), Monasch (PvdA) en De Rouwe (CDA) zullen hier maandag as. bij het Cultuurdebat in de Tweede kamer een motie over indienen.

‘Er lag een goed advies van de Raad voor de Cultuur om de Rijksmonumenten status te behouden. Erg jammer dat de Minister dat niet heeft aangegrepen om de Rijksmonumentenstatus te behouden' aldus de drie woordvoerders. ‘Erfgoed moet je in zijn totaliteit bekijken. Dus niet alleen naar de molen, maar ook naar haar plaats in het landschap en de functie in de samenleving'. De indieners van de motie willen dat de minister dit uitgangspunt dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zelf heeft geformuleerd, vasthoudt. Met de steun van de drie partijen is de motie verzekerd van een Kamermeerderheid.

Eerder stelden  Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Anne Wil Lucas (VVD) al schriftelijke vragen aan de Minister over de kwestie.

Vragen VVD over molen Windlust in Burum


Media:

EenVandaag - Het verdriet van Burum >>

Omrop Fryslân - Aanbieden petitite aan Tweede Kamerleden

Publicatiedatum: 8 september 2014