VVD: ook 's nachts snelle watertaxi!

De VVD Fryslân en de landelijke VVD hebben vragen gesteld aan respectievelijk Gedeputeerde Staten en de minister van Infrastructuur en Milieu over het verbod om 's nachts snel te varen met watertaxi's tussen het vasteland en de Waddeneilanden en/of tussen de Waddeneilanden onderling.

Op de Waddenzee geldt een maximum vaarsnelheid van 20 km/uur voor alle schepen, met uitzondering van de betonde vaargeulen. De watertaxi-exploitanten van en naar de eilanden zijn middels een rondschrijven van Rijkswaterstaat van 24 augustus 2010 gewezen op het feit dat zij volgens Rijkswaterstaat vallen onder de regeling snelle motorboten 1995 en dat extra gecontroleerd zal worden op de vaarsnelheid. Varen met een snelheid hoger dan 20 km/uur door snelle motorboten wordt nu overdag toegestaan in de vaargeulen. De vaarsnelheid 's nachts is beperkt.

Watertaxi's zijn ieder moment van de dag en dus ook ‘s nachts oproepbaar en moeten zeker in urgente situaties, ook s' nachts snel kunnen varen. De regeling snelle motorboten is ingevoerd om als overheid grip te krijgen op de snelle (motor) plezierjachten op de Nederlandse binnenwateren. De watertaxi's zijn echter bedrijfsvaartuigen, adequaat toegerust en moeten gelijk geschakeld worden met andere bedrijfsvaartuigen.

LC-20110127-ZU01015011.pdf
(Artikel Leeuwarder Courant 27 januari 2011.)

Schriftelijke vragen VVD aan GS.doc
(Vragen VVD Fryslân aan GS)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-97984.html
(Vragen VVD aan minister van Infrastructuur en Milieu)

 

Publicatiedatum: 2 februari 2011