logo-100x100-1

VVD op werkbezoek in Makkum: "De provincie moet alert blijven op nieuwe trends en ontwikkelingen"

logo-100x100-1

Tijdens een werkbezoek aan Makkum heeft de Statenfractie van VVD Fryslân, samen met de raadsfractie van VVD Súdwest-Fryslân, gesproken met verschillende toeristische ondernemers uit Makkum en de initiatiefnemers van Platform Kosta. Het werkbezoek stond in het teken van het economisch versterken van de regio en het benutten van de toeristische mogelijkheden die de IJsselmeerkust biedt.

Het werkbezoek gaf de VVD veel input over onder meer de vermarkting van Fryslân, kansen voor cultuurtoerisme en mogelijkheden om samenwerkingsvoordelen te behalen. Zo gaven ondernemers aan dat je Fryslân toch vooral als voorstad van Amsterdam zou moeten vermarkten. Fryslân ligt op slechts een uur rijden van Amsterdam. Dit zijn voor buitenlandse toeristen maar kleine afstanden. Ook werd aangegeven dat we ons in Fryslân meer moeten gaan richten op de wensen van de consument en die willen vooral iets unieks beleven. “Je zou een beleving moeten creëren en logische verbindingen moeten leggen tussen bijvoorbeeld de Waterpoort in Sneek, De Afsluitdijk en de Oldehove in Leeuwarden”, aldus een aantal ondernemers uit de regio.

Daarnaast is er ook gesproken met enkele initiatiefnemers van Platform Kosta. Het Platform is opgericht door drie (belangen) verenigingen uit Makkum, die zowel inwoners als het bedrijfsleven vertegenwoordigen. Zij constateren, dat er vele ontwikkelingen gaande zijn in het IJsselmeergebied, zoals: de verhoging van het zomerpeil in het IJsselmeer, de ontwikkelingen rondom De Nieuwe Afsluitdijk, de blijvende verzanding van vaarwegen, de bouw van een beoogd windmolenpark (Windpark Fryslân) en de erosie van de Friese IJsselmeerkust. Het platform is ook de initiatiefnemer van het plan voor de Makkumer Lagune simpel waarbij voor de kust van Makkum een aantal eilanden worden gecreëerd. De aanleg van deze eilanden zorgt voor een zachtere overgang naar een eventueel windmolenpark. Het haalbaarheidsonderzoek naar de Makkumer Lagune waarin de kansen, kosten en baten verkend zijn werd tijdens het werkbezoek overhandigd aan Statenlid Sylvia Hosman.

Het werkbezoek leverde de VVD veel input op en gaf aanknopingspunten voor toekomstig beleid. De VVD vindt dat we als provincie alert moeten blijven op nieuwe trends en ontwikkelingen in het gebied. Het zijn vooral de ondernemers die hierop moeten acteren, want zij zijn het die zorgen voor banen en niet de overheid. Maar de overheid moet ondernemers en initiatiefnemers wel faciliteren door ze ruimte te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken in bijvoorbeeld de omgevingsvisie die op dit moment wordt opgesteld.

Gesprek met ondernemers en initiatiefnemers

Overhandiging van het haalbaarheidsonderzoek

Rondrit op de fiets door het gebied

Publicatiedatum: 31 maart 2016