VVD pleit voor lastenverlaging bij het Wetterskip

Bij de vaststelling van het waterbeleid van de provincie heeft de VVD de gedeputeerde gevraagd om er bij het Wetterskip op aan te dringen dat zij streeft naar een daling van de lasten. “Een stijging van 3,9% is absurd hoog en we vragen ons oprecht af wie dit op termijn nog kan dragen”, aldus Statenlid Nynke Koopmans.

“Een stijging van 3,9% is absurd hoog en we vragen ons oprecht af wie dit op termijn nog kan dragen”

De VVD heeft daarnaast aandacht gevraagd voor de pilot tennoordoosten van Aldeboarn. Daar zijn vijf partijen bezig met de pilot “Autonome polder Aldeboarn” op te starten. Partijen zijn met elkaar van mening dat door het decentraliseren van verantwoordelijkheden naar de grondgebruikers, grote efficiëntie slagen kunnen worden gemaakt en daarmee dus een verlaging van de kosten voor waterbeheer. Deze pilot is wat de VVD betreft de perfecte invulling van het streven van de Provincie om daar waar dingen in overleg en uit eigen initiatief goed gaan, wij vertrouwen geven en niet in de weg lopen.

Tot slot heeft de VVD nog gevraagd of de gedeputeerde op de hoogte is van het onderzoek van het Mesdagfonds. Dit onderzoek laat zien dat in gebieden met een hoge fosfaatbelasting weinig intensieve veeteelt is, maar wel veel riooloverstorten, watervogels en natuurlijke fosfaatrijke kwel welke een bijdrage leveren aan de fosfaat en nitraatbelasting van het oppervlakte water. De gedeputeerde gaf hier op aan dat ze het geluid niet herkennen. De Tweede Kamer zal hier voor het zomerreces over spreken.

 

Publicatiedatum: 20 april 2016