VVD positief over initiatief Campus It Bildt

De gemeente 't Bildt heeft het initiatief ondernomen voor een Campus het Bildt, waarin de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt wordt verbeterd.

Het doel van dit initiatief is het ontwikkelen van een innovatief programma Onderwijs en Ondernemerschap met een facilitair Leer- en Werkplein als instrument voor het behoud en verbetering van de economische dynamiek in de streek in het algemeen en de positie van de bedrijven en de kansen voor jonge mensen op werk en wonen in de eigen streek in het bijzonder.

De VVD is ingenomen met de plannen voor Campus het Bildt. Het is een goed initiatief die kan zorgen voor het behouden en verbeteren van de leefbaarheid en de daarmee samenhangende regionale economie. Wel wil de VVD dat er extra inspanning wordt geleverd om werk/leerplekken te realiseren. Uit een onlangs verschenen rapport van de FNV blijkt namelijk dat er steeds minder leer/werkplekken zijn. Dit zou het project onder druk kunnen zetten en daarom vraagt de VVD hier extra aandacht voor.

Publicatiedatum: 23 mei 2013