VVD stelt geld beschikbaar voor Brede Regiomarketing

Door middel van het indienen van een amendement heeft de VVD per direct geld beschikbaar gesteld voor Brede Regiomarketing. Bij de behandeling van de kadernota 2014 was er voor de taken van een brede regiomarketing organisatie al een bedrag van 2.120.000 euro gereserveerd. Dat bedrag kon pas worden vrijgegeven wanneer er een duidelijke marketingvisie vanuit de nieuwe marketingorganisatie was opgesteld.

Inmiddels is er, later dan gepland, een marketingdirecteur aangesteld, maar ligt er nog geen marketingvisie. Die visie moet er snel komen gelet op ambities, doelstellingen, draagkracht en tijdsdruk. De VVD heeft meermalen haar zorg geuit over de slagkracht van de nieuwe marketingorganisatie die de opvolger is van Beleef Friesland en over de ambities van Gastvrij Fryslân. Om 2014 geen verloren jaar te laten zijn heeft de VVD vooruitlopend op de marketingvisie het gereserveerde bedrag 2014 uit de kadernota (€ 530.000,-) per direct beschikbaar gesteld.

Publicatiedatum: 28 maart 2014