partij_overzicht_opleidingen-1

VVD stelt vragen over de zorgen van LOF over de Legacy van LF2018

partij_overzicht_opleidingen-1

In het Friesch Dagblad van 11 december 2017 stonden de artikelen “Hoofdsponsor bezorgd over tijd ná LF2018” en “Fryslan moet laten zien waar het staat na 2018”. In deze artikelen wordt de zorg van het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF) over de legacy van LF2018 geuit. Het ondernemersfonds geeft aan al meerdere keren aansluiting te hebben gezocht bij de gemeente en provincie maar er lijkt tot nu toe weinig te gebeuren. Het LOF steekt als één van de drie hoofdsponsors een miljoen euro in LF2018.

De VVD betreurt dit en heeft in het verleden ook al vaak aandacht gevraagd voor het belang van de legacy. De VVD stelt daarom de volgende vragen:

 

  1. Heeft u kennis genomen van de artikelen uit het Friesch dagblad van 11 december 2017? Wat vindt u van deze artikelen?
  2. Klopt het dat het LOF meerdere keren gesprekken heeft gehad met de gemeente en de provincie maar dat er vervolgens geen actie wordt ondernomen? Zo ja, wat is daarvan de reden?
  3. In de Staten is al vaak gesproken over het belang van de legacy van LF2018. Bent u het met de VVD eens dat dergelijk initiatief vanuit de ondernemers en de mienskip zelf, juist zou moeten worden gefaciliteerd?
  4. Toeristische organisaties plannen vaak al minimaal een jaar vooruit. De urgentie van de planning van evenementen in 2019-2020 wordt dus steeds groter. Bent u met de VVD van mening dat de ambitie en de planning uiterlijk in het voorjaar bekend moet zijn?
  5. Het college heeft toegezegd te komen met een stuk over hoe de legacy vorm wordt gegeven. Kunt u aangeven hoe het hiermee staat en wanneer we dat kunnen verwachten?
  6. In het artikel wordt aangegeven dat de LOF zelf is begonnen met het maken van een ambitiedocument. Kunt u de visie van het LOF en dit ambitiedocument betrekken bij het stuk dat u voornemens bent om naar de Staten te sturen?

 

 


Volg ons ook op Facebook
                                 Volg ons ook op Twitter

Publicatiedatum: 12 december 2017