VVD tegen rietproef in Lauwersmeer

De VVD heeft het afgelopen jaar al vele malen aandacht gevraagd voor de rietproef in het Lauwersmeer. De VVD is namelijk van mening dat de waterveiligheid door deze proef onder druk komt te staan. Eerder dit jaar werd bekend dat de proef wordt uitgesteld vanwege de grote onrust onder de bevolking in het gebied. De VVD deelt deze zorgen. “Zo’n belangrijke waterberging vol laten lopen, is vragen om problemen”, aldus Nynke Koopmans.

Naast de zorgen omtrent de veiligheid maakt de VVD zich ook zorgen over de mogelijke economische consequenties die het onder laten lopen van grond en de daarmee gepaard gaande verzilting heeft op de (agrarische) ondernemers in dat gebied. De verzilting zou kunnen leiden tot waardedaling van de (landbouw)gronden. De VVD vindt dat ondernemers niet de dupe mogen worden van deze proef en diende tijdens Provinciale Staten dan ook een motie in om de proef niet uit te voeren.

Klik hier voor de motie 

 

Publicatiedatum: 20 april 2016