VVD tevreden met Plan van Aanpak Van Harinxmakanaal

Begin 2012 heeft Provinciale Staten ingestemd met het voorstel over de afkoopsommen voor beheer, onderhoud en vervangingsinvesteringen van het Van Harinxmakanaal. Nu wordt gevraagd in te stemmen met het plan van aanpak.

De VVD vindt van visie getuigen om in financieel zware tijden te kiezen voor de minimale onderhoudsvariant. "Het lijkt wel een enorm bedrag maar hier moeten we een groot aantal jaren mee uit de voeten", aldus Statenlid Franke Doting. "Het is in deze tijd soms beter om wat lager in te zetten, dan is het onverhoopt in de loop der tijd altijd nog mogelijk om extra geld in te zetten indien dat noodzakelijk mocht zijn".

Uitgangspunt voor de VVD is wel dat het Van Harinxmakanaal in ieder geval altijd bevaarbaar met zijn en blijven voor klasse IV schepen. Het CDA wil nu al miljoenen euro's steken in de opwaardering van het kanaal maar zonder de nodige cijfermatige onderbouwing daarvoor dat de VVD hier vooralsnog niet op in.

Publicatiedatum: 19 september 2013