VVD-voorstel voor stresstest wordt uitgevoerd

Het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân heeft op vragen van de VVD Fryslân aangegeven haar bijdrage te willen leveren aan een in te stellen stresstest voor provincies. Deze stresstest moet aan de hand van verschillende scenario's het financiële perspectief van de provincie weergeven. Op die manier wordt duidelijk of de provincie is opgewassen tegen mogelijke tegenvallers in de toekomst. Het is een extra instrument om inzicht te krijgen op het financiële beleid.

Zeker in deze onzekere tijden is een solide financieel beleid van groot belang. De VVD Fryslân is groot voorstander en initiatiefnemer geweest voor een stresstest en is dan ook blij dat college van GS zijn medewerking verleent. De VVD hoopt dat de stresstest nu ook snel uitgevoerd kan gaan worden.

Publicatiedatum: 28 oktober 2011