VVD wil duidelijkheid over buiten de boot vallen Friese bouwsector

Ballast Nedam uit Nieuwegein heeft de voorlopige gunning voor het bouwen van Nieuw Thialf gewonnen. Dit tot teleurstelling van de Friese bouwsector waar vier Friese bedrijven ook meedongen om Nieuw Thialf te gaan bouwen. Ook VVD Fryslân is teleurgesteld dat bouw niet naar een Fries bouwbedrijf is gegaan. Het lijkt er zelfs op dat er geen enkele euro van de investering van 50 miljoen in Fryslân terecht komt. Naast Ballast Nedam als bouwer van Nieuw Thialf is het ontwerp van een Amsterdams architectenbureau en gaat het installatiewerk naar een Utrechts installatiebureau.

Vanuit de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân is 30 miljoen euro uitgetrokken voor het realiseren van Nieuw Thialf. Deze investeringsagenda moet de komende jaren een impuls geven aan de Friese economie. "Met de inzet van onze Nuon-reserve willen we de mensen weer aan het werk krijgen", aldus het voorwoord van de investeringsagenda. De VVD wil duidelijkheid van het college van GS over de aanbesteding en de effecten op de werkgelegenheid in Fryslân en stelt de volgende schriftelijke vragen.

Inmiddels is er een interpellatie aangevraagd die tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 22 november zal worden behandeld. De schriftelijke vragen zullen hierbij betrokken worden.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde
Gericht aan GS / lid GS

 

College van GS
Onderwerp

 

Aanbesteding Nieuw Thialf
Vraag / vragen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Is het college van GS met de VVD eens dat de bouw van Thialf een economische impuls voor de Friese bouwsector kan opleveren?
 2. Heeft het college van GS zich ook sterk gemaakt om de Friese bouwsector een zo maximaal mogelijke kans te bieden om de aanbesteding te winnen? Zo ja, wat heeft het college hiervoor gedaan? Zo nee, waarom niet?
 3. Op welke gronden heeft Ballast Nedam de aanbesteding gewonnen?
 4. Is het bekend hoeveel werkgelegenheid er in Fryslân terecht gaat komen als Ballast Nedam de definitieve gunning krijgt? Zo ja, hoeveel?
 5. Is er bij het inrichten van de aanbesteding ook rekening gehouden met de belangen van de Friese bouwsector? Zo ja, hoe is hier rekening mee gehouden? Zo nee, waarom niet?
 6. Hebben Friese bouwers volgens het college een reële kans gehad om de aanbesteding te winnen? Waarom wel/niet?
 7. Waarom is de aanbesteding destijds met twee weken uitgesteld?
 8. Waarom is Anne Hettinga als commissaris van Thialf OG toegevoegd?
 9. Is er een verband tussen de aanstelling van Anne Hettinga als commissaris en het uitstel?
 10. Heeft de expertise die de heer Hettinga opdeed tijdens zijn periode bij Ballast Nedam een rol gespeeld bij zijn aanstelling als commissaris en vervolgens bij zijn rol binnen de Raad van Commissarissen? Zo ja op welke wijze zo nee, waarom niet?
 11. Is de Provincie als (groot) aandeelhouder gekend in de profielschets en aanstellingsprocedure van de raad van commissarissen.

 

 

Indiener VVD – Klaas Kielstra

 

Datum 27 december 2013

 

Media:

Friesch Dagblad

Publicatiedatum: 27 december 2013