VVD wil opheldering over berichtgeving mogelijke sluiting Vliegbasis Leeuwarden

Bij de bezuinigingen op defensie is Vliegbasis Leeuwarden de laatste keer gelukkig buiten schot gebleven als belangrijke werkgever in de regio. De kruitdampen van de bezuinigingen op defensie zijn nog niet opgetrokken of Omrop Fryslân meldt: "Fleanbasis mooglik dochs ticht". Omrop Fryslân: "De fleanbasis yn Ljouwert moat yn de takomst mooglik dochs ticht. Minister Hillen fan Definsje seit tiisdei by radiostjoerder BNR dat mooglik ien of twa fleanbases yn Nederlân slute. Hillen wol dat de Benelux yn de takomst yntinsyf gearwurket. Dêrtroch kin Definsje besunigje."

Het lijkt een zwabberbeleid, want in april 2011 is besloten de beide locaties open te houden. De afgelopen tijd was minister Hillen regelmatig in het nieuws, volgens sommigen om nieuwe bezuinigingen op defensie af te wenden. De VVD wil opheldering en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van GS. De liberalen willen weten of het college van GS al eerder signalen heeft opgevangen omtrent mogelijk sluiting van Vliegbasis Leeuwarden. Ook wil de VVD weten hoe het college van GS de afgelopen periode de vinger aan de pols heeft gehouden bij de ontwikkelingen rondom defensie in het algemeen en omtrent de vliegbasis in het bijzonder.

De VVD Fryslân heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het behoud van de Vliegbasis Leeuwarden en de werkgelegenheid die daarmee annex is.

 

 

Gericht aan

GS / lid van GS

 

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp

 

Vliegbasis Leeuwarden
Vraag / Vragen  

  1. Klopt de berichtgeving van Omrop Fryslan? Zo nee, wat is de correcte berichtgeving?
  2. Wat was/is er bekend bij het college van GS over dit soort signalen? Wanneer waren deze signalen voor het eerst bij het college van GS bekend?
  3. Hoe heeft het college van GS de afgelopen periode de vinger aan de pols gehouden bij de ontwikkelingen rondom defensie in het algemeen en de Vliegbasis Leeuwarden in het bijzonder? Wat heeft het college van GS de afgelopen periode gedaan voor het duurzame behoud van de werkgelegenheid bij de Vliegbasis Leeuwarden? Welke acties heeft het college van GS ondernomen en welke acties gaat het college van GS nog ondernemen?
  4. Wat heeft de lobby van SNN de afgelopen periode gedaan voor het duurzame behoud van de werkgelegenheid bij de Vliegbasis Leeuwarden? Welke acties heeft men ondernomen en welke gaat men nog ondernemen?
 

Indiener (s)
VVD

 

Aukje de Vries en Otto van der Galien, VVD Statenfractie

 

Publicatiedatum: 17 april 2012