VVD wil sneller duidelijkheid geld traverse Lemmer

Vorige maand hebben de Statenfracties van VVD en ChristenUnie gezamenlijk schriftelijke vragen ingediend over stilleggen van het project traverse Lemmer. Duidelijk is dat het minimaal een vertraging oplevert van een half jaar. De VVD vindt dat een slechte zaak.

De VVD is overigens wel blij dat het project niet in zijn geheel stil is gelegd, maar dat de voorbereidende werkzaamheden wel worden voort gezet. De VVD zet wel vraagtekens bij het voorbereiden van een vliegende start door GS. Wat zal dit in de praktijk betekenen? Uit de gegeven antwoorden blijkt dat deze vliegende start pas kan worden ingezet op het moment dat er duidelijkheid bestaat over de financiering. Deze financiering zal op zijn beurt afhangen van de structurele bezuiniging van € 14,5 miljoen op het programma Verkeer die het college van GS als taakstelling in de meerjarenbegroting heeft opgenomen. Besluitvorming over het geld gebeurt pas in november 2012, en dat moet wat de VVD betreft eerder en sneller.

De VVD heeft grote twijfels of GS voldoende geld op het kleed zal kunnen krijgen en vraagt zich hardop af of er van uitstel nu geen afstel komt. Het college zegt dat het project hoog op de agenda staat, maar hoog op de agenda is niks zonder geld volgens de VVD. De VVD wil dat niet alleen blijft bij mooie woorden, maar dat er boter bij de vis komt voor dit project.

Publicatiedatum: 30 januari 2012