ijshal-leeuwarden-1

VVD zet vraagtekens bij effectiviteit Friese taallessen in het onderwijs

ijshal-leeuwarden-1

De VVD is kritisch op de effectiviteit van de Friese taallessen in het basis- en voortgezet onderwijs. De VVD is voorstander van het geven van de Friese les, maar plaatst wel vraagtekens bij de uitwerking ervan.

In november 2010 oordeelde de Inspectie van het Onderwijs snoeihard over de status van het Frysk op basisscholen. Te vrijblijvend, te plichtmatig en te weinig opbrengstgericht, zo luidde de kritiek. Belangrijk pijnpunt was het ontbreken van een systeem om objectief inzicht te krijgen in de vordering ontbrak.

"De VVD is voorstander van Fries in het primair onderwijs", aldus Avine Fokkens, "maar leren kinderen de taal daadwerkelijk verstaan, spreken en schrijven door één les per week?"

“Ons bereiken nog steeds geluiden dat kinderen na acht jaar basisschool waar Friese taal wordt gedoceerd aan het einde van de rit onvoldoende in staat zijn om een gesprek in het Fries te kunnen volgen, laat staan zelf een gesprek in het Fries te kunnen voeren. Wij willen dat de financiële middelen efficiënt worden besteed en dat de Friese taal ook daadwerkelijk wordt bevorderd door de middelen die wij hieraan besteden”, aldus Avine Fokkens.

 

 

Publicatiedatum: 26 mei 2016