Waddenfonds: geen overheidsfeestje en tempo maken

Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland verantwoordelijk voor het Waddenfonds, dat gedecentraliseerd is vanuit het Rijk. In het fonds zitten forse bedragen om een impuls te geven aan het Waddengebied. De indruk bestaat dat het te traag verloopt om deze middelen daadwerkelijk te investeren in het Waddengebied, terwijl de afspraak was dat tempo gemaakt zou worden.

De VVD Fryslân wil duidelijkheid over het indienen van projecten voor het Waddenfonds na de decentralisatie. De VVD krijgt signalen dat er een vertraging is als het gaat om de mogelijkheid tot het indienen van projecten. Eerst werd gezegd dat het voor de zomer zou zijn, toen per 1 september en nu lijkt dat uitgesteld tot 1 oktober. Daarnaast is de afspraak is dat 50% van het Waddenfonds voor de economie ingezet gaat worden. De economie en de ondernemers hebben een dergelijke impuls hard nodig op dit moment. De 50% is nog lang niet een feit. VVD-fractievoorzitter Aukje de Vries wil graag weten hoe het college van GS er voor zorgt dat niet alleen overheden en natuurorganisaties projecten aanvragen. ‘Het is belangrijk dat juist ook ondernemers en het bedrijfsleven kunnen profiteren van het Waddenfonds zoals we dat destijds ook hebben afgesproken', aldus Aukje de Vries.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 39 Reglement van Orde

 

Gericht aan

GS / lid van GS

Het college van Gedeputeerde Staten
Onderwerp Waddenfonds
Vraag / Vragen 1.    Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland verantwoordelijk voor het Waddenfonds, dat gedecentraliseerd is vanuit het Rijk. In het fonds zitten forse bedragen om een impuls te geven aan het Waddengebied. De indruk bestaat dat het te traag verloopt om deze middelen te investeren in het Waddengebied, terwijl de afspraak was dat tempo gemaakt zou worden. Wat is de mening van het college van GS hierover?

 

2.    Wanneer is de laatste mogelijkheid geweest om projecten in te dienen voor het Waddenfonds?

 

3.    Wanneer is gepland dat er weer projecten voor het Waddenfonds ingediend kunnen worden na de decentralisatie? De VVD krijgt signalen dat er een vertraging is als het gaat om de mogelijkheid tot indienen van projecten. Eerst werd gezegd dat het voor de zomer zou zijn, toen per 1 september en nu lijkt dat uitgesteld tot 1 oktober. Klopt dat? Zo ja, wat is de oorzaak? Wanneer is de eerstvolgende mogelijkheid om projecten in te dienen voor het Waddenfonds? Is het eerst volgende moment nu wel of niet definitief 1 oktober 2012? Zo nee, welke datum wordt het dan wel definitief?

 

4.    De afspraak is dat 50% van het Waddenfonds voor de economie ingezet gaat worden. De economie en de ondernemers hebben een dergelijke impuls hard nodig op dit moment. De 50% is nog lang niet een feit. Wat is de verhouding tussen ecologie en economie op dit moment bij de besteding van de middelen uit het Waddenfonds?

 

5.    Hoe zorgt het college van GS ervoor dat niet alleen overheden en natuurorganisaties projecten aanvragen, maar juist ook (samenwerkende) ondernemers en het bedrijfsleven (conform de afspraak), zodat deze groep ook meer van het Waddenfonds kan profiteren? Is het inmiddels goed geregeld dat het bedrijfsleven ook aanvragen voor het Waddenfonds kunnen indienen (bijvoorbeeld als het gaat om Europese regelgeving)? Zo ja, hoe? Zo nee, wanneer wel? Wanneer kunnen (samenwerkende) ondernemers weer projecten indienen voor het Waddenfonds?

 

Indiener (s)

 

·         Aukje de Vries, VVD Statenfractie

 

 

Media

Omroep Fryslan --> VVD stelt vragen over het waddenfonds

Publicatiedatum: 29 augustus 2012