IMG_3412-1

Wilt u meer weten over de provinciale politiek?

IMG_3412-1

Provincie Fryslân start op 10 april de cursus politiek actief met o.a. een training debatteren en ontmoetingen met politici en bestuurders uit de provincie.

De cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de provincie en die wellicht interesse heeft om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Deelname is gratis. Aanmelding kan bij de Statengriffie op het Provinciehuis in Leeuwarden.

Wat doet de provincie? Welke plek heeft de provincie in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de provincie? Wat doet een Statenlid? Op deze vragen – en meer! – krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Daarnaast is er een training debatteren en zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de provincie om ervaringen uit de praktijk te horen.

Programma

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1: Introductie en kennismaking

  • hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de provincie?
  • verkiezingen / politieke partijen

Bijeenkomst 2: De provincie

  • hoe werkt de provincie?
  • de besluitvorming binnen de provincie
  • beïnvloeden van de besluitvorming

Bijeenkomst 3: De Provinciale Staten

  • taken en rollen van de Provinciale Staten
  • de instrumenten van een Statenlid
  • basiskennis provinciefinanciën
  • speeddaten met Statenleden

Bijeenkomst 4: Overtuigend debatteren

Data

De cursusavonden zijn op de dinsdagen 10 en 17 april en 8 en 15 mei van 19.30 tot 22.00 uur.

Meer informatie

De cursus wordt verzorgd door:

  • ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Meer informatie over de cursus Politiek Actief voor de provincie.
Meer informatie over Provinciale Staten van Fryslân.

Aanmelden

Graag aanmelden voor 6 april 2018 via statengriffie@fryslan.frl, 058 - 292 59 96 of postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, t.a.v. de Statengriffie.

Publicatiedatum: 22 maart 2018