20220812_111348

Friese Taal & Cultuur

20220812_111348

De Friese cultuur en taal zijn onmiskenbaar verbonden met Fryslân. Daar zijn wij “grutsk” op. Wij geloven dat een levende taal intrinsiek gedragen wordt. We willen het gebruik van het Fries dan ook stimuleren en aanmoedigen. Wij zijn geen voorstander van het rigide hanteren of opleggen van het Fries.

We willen het Fries onder meer stimuleren door het instellen voor een fonds voor Friestalige films, muziek en literatuur.

In onze provincie worden mooie en gevarieerde evenementen georganiseerd en zijn er culturele voorzieningen voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de provincie mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle inwoners. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk doel. Van initiatiefnemers mag gevraagd worden om zo minder structureel afhankelijk te zijn van subsidie. 

VVD Fryslân wil de ingezette lijn van de verdeling van de cultuurgelden verder doorzetten. Wij willen een culturele commissie met deskundigen die met vrijheid en mandaat op inhoudelijke gronden tot een verantwoorde verdeling overgaat. Ook als dat betekent dat we ergens afscheid van moeten nemen.

VVD Fryslân wil graag inzetten op block busters: aansprekende tentoonstellingen die veel publiek trekken. Al die mensen die komen, trekken ook de provincie in. Dat dit goed werkt hebben we bijvoorbeeld gezien bij Culturele Hoofdstad 2018. Ook kleinschalige initiatieven hebben hier baat bij. Zij kunnen hierop aanhaken en een breder publiek aanspreken.