number-line-blackboard-scale-math-education-classroom-equation-chalkboard-brand-font-study-sketch-drawing-chalk-illustratio

Onderwijs

Onderwijs-mobile-writing-screen-674246-pxhere.com

We zien grote druk op de arbeidsmarkt. Mede ingegeven door het feit dat er een mismatch is tussen hoe inwoners zijn opgeleid en wat werkgevers zoeken. Als VVD Fryslân willen we deze kloof verkleinen. Samen met onderwijsinstelling en arbeidsmarktregio’s willen we inzetten op goede blijvende bijscholing en omscholing van inwoners.

Opleidingen zijn er in alle soorten en mate. VVD Fryslân wil dat in Fryslân toonaangevende opleidingen voor Nederland worden gegeven. Of het nu gaat om elektrotechniek, de bouw of accountancy, van praktische tot theoretische opleidingen: Fryslân moet de plek zijn waar jij de beste opleiding volgt.

We zien de positieve invloed van kennisinstellingen zoals Wetsus, University Campus Fryslân, NHL en anderen op de aantrekkingskracht voor studenten (en bedrijven). VVD Fryslân wil dit verder versterken en ziet kansen om bijvoorbeeld Tresoar en de Fryske Academie hier meer op aan te laten haken. We willen toe naar een ‘ecosysteem’ waarbij onze toonaangevende (kennis)instellingen elkaar meer en meer versterken.

Brede welvaart

Fryslân was de eerste regio in Nederland die de brede welvaart als uitgangspunt nam. VVD Fryslân is er trots op dat wij in onze provincie bij het maken van beleid niet alleen kijken naar de economische effecten van dit beleid, maar ook naar andere zaken die voor onze inwoners van waarde zijn. We willen deze manier van werken doorzetten en verder intensiveren. We nemen hierbij de 17 SDG’s (Global Goals) als uitgangspunt.

Onze ambities

  • Fryslân is de plek waar je de beste opleidingen kunt volgen
  • Continutering en intensivering Brede Welvaart