PrivateEquity-1

VVD wil duidelijkheid over de nadelige effecten voor gedupeerde reizigers door nieuwe dienstregeling NS

PrivateEquity-1

In de wens de treinreis vanuit Leeuwarden naar de Randstad te verkorten is een besluit genomen waardoor de tussenstops van de intercity op de stations Wolvegbera, Grou en Akkrum zijn gesneuveld.

Ons bereiken signalen dat in Wolvega het aantal geparkeerde auto’s bij het station aanzienlijk is teruggelopen sinds de nieuwe dienstregeling. Daarnaast bereiken ons verschillende signalen dat Friese inwoners, die voor hun werk gewend waren met de trein vanuit Wolvega te forensen naar de Randstad, zich bijzonder gedupeerd voelen doordat de intercity daar niet meer stopt. Het betekent dat zij steevast extra zouden moeten overstappen op station Steenwijk of Meppel met respectievelijk 20 of 11 minuten overstaptijd.

Op beide genoemde stations geen stationsrestaurants op de tijdstippen dat forensen hier doorgaans langs komen. De treinrit naar Amsterdam vergt twee tot driemaal overstappen en elk moment van moeten overstappen vormt een reëel risico van missen van een aansluiting. Een gemiste aansluiting in Steenwijk of Meppel leidt tot een wachttijd van een uur op een tochtig perron. Deze OV reis vanuit Wolvega naar de Randstad en omgekeerd wordt door veel forensen als niet acceptabel geacht.

We horen ook geluiden dat door de nieuwe dienstregeling gedupeerde forensen inmiddels het OV achter zich hebben gelaten en de reis per auto afleggen, hetgeen naast nadelige milieueffecten ook nadelige effecten heeft op hun inkomen.

De VVD heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN, ex artikel 41 Reglement van Orde
1.    Heeft u op basis van recente cijfers een beeld over de effecten van de nieuwe dienstregeling op forensen die in Fryslân wonen? Zo ja, welke effecten heeft u waargenomen?

2.    Bent u het met ons eens dat Fryslân door minder mogelijkheden om via OV te forensen naar de Randstad een minder aantrekkelijke woon-werk provincie kan worden?

3.    Doordat Wolvega minder bereikbaar is geworden is ook Opera Spanga, welke onderdeel uitmaakt van LF2018, bijvoorbeeld minder goed bereikbaar via openbaar vervoer. Bent u het met ons eens dat ook de toegankelijk van Fryslân per openbaar voor toeristen hiermee nadelige gevolgen kan ondervinden?

4.    Bent u het met ons eens dat de nieuwe dienstregeling een nadelig effect kan hebben op de leefbaarheid in kleine dorpen, waar werkgelegenheid niet in directe omgeving is te vinden?

5.    Bent u voornemens om iets aan de verslechterde omstandigheden voor de reizigers uit Wolvega, Grou en Akkrum te doen? Zo ja, wat bent u voornemens om hieraan te doen? Zo nee, waarom niet?