wetsus-lab-1

Wat betekent de Miljoenennota voor Fryslân?

wetsus-lab-1

De hoedjes liggen weer in de kast en de glazen koets staat in de stal. Ruim twee weken na dato blikken we terug op de Miljoenennota en stellen we de vraag: wat betekent dit voor Fryslân?

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Het gaat gelukkig beter in Nederland. 17 miljoen Nederlanders hebben daaraan allemaal hun steentje bijgedragen. Gelukkig merken ook steeds meer mensen dat het beter gaat: minder huizen onder water, 120.000 mensen die het afgelopen jaar weer een baan vonden, ondernemers die weer investeren en consumenten die weer geld uit durven geven. Het is nu zaak dat iedereen het herstel gaat voelen. Dat iedereen merkt dat het beter gaat.”

Voor het verbeteren van de koopkracht van huishouders wordt in de Miljoenennota zo’n € 1,1 miljard uitgegeven. Een fors deel hiervan gaat naar de verbetering van de koopkracht van ouderen. Ook is er een tegemoetkoming voor eenverdieners met een chronisch zieke partner en de geplande bezuinigingen op de langdurige zorg worden geschrapt.

Er komt extra geld voor Veiligheid en Justitie € 450 miljoen, waarvan ruim € 200 miljoen naar de Nationale Politie gaat, en daarnaast komt er € 300 miljoen beschikbaar voor Defensie. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “De VVD vindt investeren in veiligheid belangrijk, zeker in de huidige tijd. Dat is een kerntaak van de overheid. En Fryslân heeft hier met een gerechtshof, een rechtbank en een vliegbasis in Leeuwarden natuurlijk ook direct mee te maken.”

Goed nieuws voor de cultuursector! Het Fonds Podiumkunsten heeft tien miljoen extra budget gekregen. Dit bedrag wordt vooral geïnvesteerd in talentontwikkeling, festivals en cultuuronderwijs. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Daarbij is ook gekeken naar meer regionale spreiding. Concreet zorgt dit ervoor dat de festivals in Fryslân zoals bijvoorbeeld Welcome to The Village en Into The Great Wide Open financiële steun kunnen krijgen.”

Ook voor ondernemers bracht de Miljoenennota een positief bericht. Waar MKB’ers voorheen tot 200.000 euro 20% belasting betaalden, wordt dit straks geleidelijk verhoogd naar 350.000 euro. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Hierdoor gaan meer bedrijven straks minder belasting betalen. Dat is goed voor het MKB.”

 

Bron: VVD Leeuwarden / Froukje Bouma