20221112_124112

Fryslân, de provincie waar je volop geniet en samen de Mienskip vormt

horse-g9d2611511_1920

Onze Mienskip is kenmerkend voor hoe wij in Fryslân met elkaar samenleven. We zijn met elkaar verbonden en stropen samen de mouwen op.

Wijk- en dorpshuizen

Een essentieel onderdeel van deze Mienskip is onze goede structuur van wijk- en dorpshuizen. Als VVD Fryslân koesteren wij deze wijk- en dorpshuizen en willen wij hen helpen om gezond en robuust de toekomst in te gaan.

De kosten van de exploitatie van een wijk- en dorpshuis stijgt net als de kosten thuis snel en fors. Dat komt voor een groot deel omdat de energiekosten enorm stijgen en niet alle wijk- en dorpshuizen zijn goed verduurzaamd. Daarbij komt dat sommige wijk- en dorpshuizen een deel van de dag leeg staan. Dit vinden wij jammer. 

Als VVD Fryslân zien wij graag dat dergelijke ontmoetingsplekken een spil zijn en volop bruisen. Een plek waar inwoners niet alleen komen voor een gezellig samen zijn en een activiteit, maar ook een plek waar inwoners bijvoorbeeld in contact kunt komen met de overheid, een verpleegkundige of andere personen en instanties die ze nodig hebben. En een plek waar je bijvoorbeeld jouw postpakket of een deelauto kunt ophalen. Zeker in onze kleinere kernen is dat geen overbodige luxe. VVD Fryslân wil samen met gemeenten een pilot opzetten om dit voor elkaar te krijgen.

VVD Fryslân wil samen met gemeenten een actieprogramma starten om dorps- en wijkhuizen zo snel mogelijk te verduurzamen. We denken hierbij aan een (aanvullende) subsidie net als bij woningen en het ter beschikking stellen van deskundigheid op dit gebied.