img-20220106-wa0035

VVD in de buurt

VVD Ooststellingwerf

Roelof Theun Hoen zit namens de VVD in het college van Burgermeesters en Wethouders.  De liberale gemeenteraadsfractie wordt gevormd door Sierd van Weperen en Bram van 't Klooster.

VVD Smallingerland

Dit is de VVD in Smallingerland. De fractie bestaat uit: Marco Molhoek, Dominque Elzer, Robbert Kooistra VVD Smallingerland neemt deel aan het college. Wethouder voor de VVD is Sipke Hoekstra. 

VVD Súdwest-Fryslân

VVD Súdwest-Fryslân heeft drie zetels in de gemeenteraad. Debbie Kruit is voorzitter van de fractie. Samen met Mark de Man en Simon de Witte vertolken zijn het liberale geluid in de gemeente. 

VVD Terschelling

Op het Waddeneiland Terschelling heeft VVD drie zetels in de gemeenteraad. Danny Ruige, Pim Werner en Taco Lugt zitten op Terschelling voor VVD in de raad.