VVD Fryslân

VOOR NU, VOOR LATER!

Nieuws

Lelylijn opgenomen in regeerakkoord

De Lelylijn staat in het nieuwe regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. In het regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst', is de volgende paragraaf over de...

Lelylijn, vloek of zegen?

Durk Pool schreef een column samen met Wim van Wegen (D66), gemeenteraadslid in Noordoostpolder. Is de aanleg van de Lelylijn een zegen of een vloek? Het antwoord op deze vraag hangt af van wie...

Rondje Thialf bij de begroting

De begroting was aan de orde bij de laatste PS-vergadering van 10 november Het meest in het oog springende onderdeel van de begroting is het onderwerp Thialf. De provincie Friesland (tweederde...

Opinie: Bouwe Blinder

Der is op’t heden in grutte fraach nei wenromte. Mei de krapte fleane de prizen omheech, net allinne yn’e stêd, ek op’e doarpen. De keapers komme foar in part út oare parten fan Nederlân. In...